Dokumenty do pobrania

Pliki pobierzesz klikając ich nazwy. Wszystkie pliki należy czytelnie wypełnić na komputerze i przynieść wydrukowane w określonej w tabeli ilości do Biura Projektu – Strefa Obsługi Studenta, stanowiska nr 6 i 7, plac Hallera 1. UWAGA! Dokumenty muszą zostać wypełnione niebieskim długopisem oraz wydrukowane w kolorze. W ramach projektu „Studiujesz-Pracujesz 3” należy wypełnić część 1 i część 2 dokumentacji.

Część 1 – ABK for UM

formularz

Uzupełnij tabelę z informacjami o sobie, w części „Szczegóły i rodzaj wsparcia” zaznacz zarówno punkt, jak i podpunkt (wydruk x 1)

 

 

oświadczenie

 

Wystarczy jedynie podać imię i nazwisko oraz podpisać dokument (wydruk x 1)

 

umowa

 

Uzupełnij swoimi danymi, miejsce na numer umowy pozostaw puste (wydruk x 2)

 

arkusz

 

Tego pliku nie musisz drukować. Oceń swoje kompetencje w pliku i wyślij go nam w wersji elektronicznej wg formatu ADK – KIERUNEK – IMIĘ I NAZWISKO.

 

Część 2 – Studiujesz Pracujesz 3!

formularzUzupełnij tabelę z informacjami o sobie, w części „Szczegóły i rodzaj wsparcia” zaznacz zarówno punkt, jak i podpunkt, nie zapomnij wpisać w ustępie 4. danych pracodawcy (wydruk x 1)

 

arkusz

 

Tego pliku nie musisz drukować. Oceń swoje kompetencje w pliku i wyślij go nam w wersji elektronicznej wg formatu ADK – KIERUNEK – IMIĘ I NAZWISKO.

 

oświadczenie

 

Wystarczy jedynie podać imię i nazwisko oraz podpisać dokument (wydruk x 1)

 

końcowyPo zakończeniu udziału w projekcie wypełnij końcowy arkusz. Tego pliku nie musisz drukować. Oceń swoje kompetencje w pliku i wyślij go nam w wersji elektronicznej wg formatu ADK – KIERUNEK – IMIĘ I NAZWISKO. Końcowy arkusz diagnozy ma na celu wskazanie poziomu Twojego rozwoju.

 

zus

Wypełnij wymagane pola i podpisz (wydruk x 1)

 

 

 

zus zuazus zwua

Wypełnienie tych formularzy jest niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia. W formularzu ZUS ZUA należy wypełnić części: III, IV, XI, (XII/XIII jeśli dotyczy), XV-01 + podpis osoby zgłoszonej, a w formularzu ZUS ZWUA części: III + podpis osoby wyrejestrowanej (wydruk x 1 – dla każdego)

 

umowa

 

Pobierz i wydrukuj odpowiednią umowę. Wpisz swoje dane, miejsce na numer umowy pozostaw puste (wydruk x 4)

 

program

 

Pobierz i wydrukuj odpowiedni program stażu (wydruk x 4)

 

dziennikW arkuszach znajdują się miesięczne dzienniki stażu oraz dzienniczek instruktażowy. Wypełniej je w wersji elektronicznej. Dzienniczki dostarcz nam do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca. (wydruk x 1 – za każdy miesiąc)

 

mpk

Uzupełnij wniosek we wskazanych miejscach (wydruk x 1)

 

 

zamiejscowe

Uzupełnij wniosek we wskazanych miejscach oraz przeprowadź rozeznanie rynku, abyśmy mieli pewność, że wybrałeś najbardziej korzystną ofertę. Pamiętaj, aby do wniosku załączyć oferty np. print screeny oraz umowę najmu/FV i potwierdzenie przelewu (wydruk x 1)

 

Część III – Zakończenie udziału w stażu

sprawozdanie-studWypełnij sprawozdanie i dostarcz je wraz z ostatnim dziennikiem stażu.

 

 

sprawozdanie-pracWydrukuj sprawozdanie, przekaż je swojemu opiekunowi stażu i dostarcz wraz z ostatnim dziennikiem stażu.

 

 

W przypadku, gdy nie wiesz, jak wypełnić któreś z pól – zostaw wolne miejsce. Uzupełnimy je wspólnie w Strefie Obsługi Studenta.

Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica