Studiujesz Pracujesz 3

ZAMKNIĘCIE ZADANIA STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU

Z przykrością informuję, że w dniu 03.06.2020 Komitet Sterujący projektem „Operacja – Integracja 2.0 (…)”  zadecydował o zamknięciu zadania stażowego „Studiujesz – Pracujesz 3”. Na podstawie dokonanej analizy stwierdza się, że prognoza ryzyka w związku z sytuacją epidemiologiczną, przesunięcia w harmonogramie, prawdopodobieństwo wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych nie pozwalają na zrealizowanie założeń merytorycznych projektu, kryteriów dostępu i wskaźników rezultatu. Ponadto Realizator Projektu nie poniesie ryzyka skierowania studenta na staż, w ramach którego może dojść do zakażenia koronawirusem. Realizator Projektu nie posiada również narzędzi do monitorowania przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycznych sanitarnych u podmiotów u których realizowany jest staż.

Zwraca się uwagę, że wsparcie realizowane w ramach staży nie rozpoczęło się, zatem zamknięcie zadania stażowego nie ponosi skutków finansowych dla żadnej ze stron. Umowy złożone przez Państwa nie uzyskały trójstronnych podpisów, zatem odwołanie staży nie wiąże się z koniecznością formalnego potwierdzania tego faktu.

Jednocześnie informujemy, że zasady realizacji projektu „ABK for UMED” pozostają niezmienne i reguluje je osobna umowa. Prosimy o zakończenie udziału we wsparciu zgodnie z planowaną ścieżką. Po zakończeniu form wsparcia skontaktujemy się z Państwem i umówimy indywidualnie na rozliczenie projektu i wydanie certyfikatów.

Wyrażamy zrozumienie dla Państwa sytuacji i szczerze żałujemy, że przewidywana współpraca nie może zostać zrealizowana. Liczymy również na Państwa zrozumienie, że jako Realizator Projektu musimy podjąć szereg trudnych decyzji, w których jednak kierujemy się przede wszystkim zasadą bezpieczeństwa i poszanowania zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podstawy prawne uzasadniające zamknięcie zadania stażowego:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) w sprawi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

WSTRZYMANA REALIZACJA STAŻY ORAZ REKRUTACJA DO PROJEKTU

W związki z sytuacją epidemiologiczną w kraju – projekt stażowy zostaje zawieszony do odwołania. Do czasu przywróceniu Uczelni do stacjonarnego trybu funkcjonowania i wyrażeniu zgody Władz Uczelni na wykonywanie zadań stażowych w trybie stacjonarnym – realizacja staży oraz rekrutacja na staże zostaje wstrzymana. W przypadku wznowienia projektu stażowego zostaną podane do wiadomości nowe terminy realizacji oraz przewidywane daty kolejnych tur rekrutacyjnych.

Kontynuacja projektu w roku akademickim 2019/2020 zależna będzie od możliwości spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych projektu. Jesteśmy zobowiązani kierować się wytycznymi Ministerstwa, Uczelni i Instytucji Finansującej. Wymaga to od nas wszystkich weryfikacji wcześniejszych założeń. Prosimy o cierpliwe oczekwianie na oficjalne informacje.

fundusze

Zapraszamy Was 3 edycji kultowego projektu stażowego STUDIUJESZ – PRACUJESZ 3. Tym razem w latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021 aż 196 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrealizuje wysokiej jakości, płatne staże.

Po raz pierwszy obejmujemy wsparciem studentów II roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunków:

▶️ fizjoterapia – 82 os.
▶️ dietetyka – 34 os.
▶️ zdrowie publiczne – 28 os.
▶️ biotechnologia – 30 os.

Kontynuujemy wsparcie dla studentów III roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku:
▶️ratownictwo medyczne – 52 osoby

Biorąc udział w projekcie zyskujesz:

  • 3-miesięczny, płatny staż zawodowy;
  • indywidualny raport z diagnozą Twoich kompetencji zawodowych;
  • wsparcie doradcy zawodowego w rozwoju Twojej kariery;
  • umiejętności wyniesione z warsztatów rynku pracy i przedsiębiorczości.

Ze szczegółami i zasadami współpracy zapoznaj się czytając REGULAMINY:

regulamin

 

 

 

 

regulamin

 

 

 

*Udział w projekcie „Studiujesz-Pracujesz 2” jest połączony z udziałem w projekcie „ABK for UMED”. Aplikując na staże zobowiązujesz się do udziału we wszystkich formach wsparcia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTAMI STAŻOWYMI

diet fizjo
ratownictwo zdrowie publiczne

biotech

 

 

 

Wypełnij formularz on-line oraz wyślij nam swoje CV na adres justyna.stanczyk@umed.lodz.pl.

UWAGA! Wyślij nam swoje CV w formacie: CV – symbol odpowiedni dla danego kierunku (D-dietetyka/ZP-zdrowie publiczne/RM-ratownictwo medyczne/F-fizjoterapia/B-biotechnologia) – Imię i Nazwisko np. CV- RM-JAN KOWALSKI. CV bez odpowiedniego formatu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.

W formularzu rekrutacyjnym możesz wskazać 3 najbardziej interesujące Cię oferty stażu. Jeśli nie zakwalifikujesz się do żadnej z nich to skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia alternatywnej oferty. Jeśli chcesz odbywać staż w miejscu, które nie jest ujęte w naszej liście – w formularzu podaj nam dane do firmy. W Twoim imieniu nawiążemy kontakt z pracodawcą i przedstawimy mu naszą ofertę i możliwości współpracy.

formularz

 

 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zanim spędzisz 5 minut cennego czasu na wysłanie nam e-maila lub wykonanie telefonu, upewnij się, że nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w naszym FAQ.

faq

 

 

 

 

 

CZEKAJ NA KONTAKT
Proces rekrutacji i selekcji trwa. Postaramy się przeprowadzić go sprawnie i szybko. Będziemy informować Cię o postępach i statusie Twojej aplikacji.

Koordynator zadania – Justyna Stańczyk – Tomaszewska tel. 785-911-517

HARMONOGRAM WSPARCIA

Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica