MATRYCA PROJEKTOWANIA CELÓW

Przychodzi czas, w którym stawiamy sobie w życiu zasadnicze pytania, dotyczące nie jednego, a kilku celów, do których zmierzamy. Pojawia się w nas potrzeba realizacji siebie, swoich pragnień, marzeń. Nie wiemy jednak od czego zacząć i który cel jest dla nas – z jednej strony ważny, a z drugiej strony możliwy do wykonania „na już”.

Pomocna w autoanalizie może być MATRYCA PROJEKTOWANIA CELÓW – narzędzie tworzenia wizji pomocne przy określaniu naszych pragnień, które obrazuje kierunek naszego rozwoju i drogi, którą obieramy. Matryca pozwala na określenie wkładu w osiągnięcie celu i ważności rezultatu. Matryca może być użyta kiedy mamy do czynienia z kilkoma lub kilkunastoma możliwościami naszego kierunku rozwoju, naszych potrzeb, zadań i celów. Dzięki zastosowaniu narzędzia można wyselekcjonować te cele, które powinny być osiągnięte w pierwszej kolejności.

 

STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIEM:

KROK 1. Zapoznaj się z formularzem, w którym istnieją trzy kolumny do wypełnienia:

 

  • Cel / potrzeba / zadanie
  • Efekt
  • Wykład

 

KROK 2. Każda kolumna zawiera podział na 20 pól. Przejdź do kolumny „Cel / potrzeba / zadanie” – w której należy wymienić cele do osiągnięcia, potrzebę do realizacji. Ważne jest abyś wypełnił dowolną liczbę pól – nie mniejszą jednak niż 10.

Możesz potraktować tą część zadania jako burzę mózgów wpisujące cele i marzenia dla Ciebie ważne ale nie skupiając się w tym momencie na autokrytyce wymienionych pomysłów.

KROK 3. Przejdź do kolumny „Efekt”. Twoim zdaniem jest przyznanie punktów każdemu wymienionemu przez Ciebie pomysłowi w zależności od tego, jaki rezultat może przynieść ich realizacja. I tak cel najbardziej efektywny powinien otrzymać numer 1, kolejny rangę 2, następny 3 i tak aż do wyczerpania pomysłów, które wymieniłeś. Każdy pomysł musi posiadać własną rangę i jeśli wymieniłeś 10 celów, to możesz operować punktacją tylko od 1 do 10 i każdy pomysł musi posiadać własną rangę.

KROK 4. Przejdź do kolumny „Wkład”. Twoim zadaniem jest potraktowanie tej kolumny w analogiczny sposób do kolumny „Efekt”. Weź pod uwagę swój sposób zaangażowania lub ilość energii, jaką trzeba włożyć w osiągniecie celu zapisanego w pierwszej kolumnie.

KROK 5. Zapoznaj się z drugim formularzem, przypominającym zabawę w „statki”. Jest to formularz KLASYFIKACJI CELÓW. Twoim zadaniem jest zaznaczenie celów i potrzeb na matrycy. Oznakowanie celu (literę z pierwszej kolumny) nanieść na matryce w odpowiednie miejsce.

Położenie wyznaczają nadane rangi, te z kolumny „Efekt” według wartości na osi Y, a te z kolumny „Wkład” według wartości na osi X.

Jeśli Twój cel z tabeli oznaczony jako A miał rangę 1 w kolumnie Y (największy efekt) i rangę 3 w kolumnie X (trzeci w kolejności wkład), to literę A wpisujemy w polu 1(y) : 3(x).

 

KROK 6. W opisany sposób zaznacz wszystkie potrzeby i zadania na matrycy.

KROK 7. Po wykonaniu zadania podziel matryce na 4 równe części – ćwiartki, wg. poniższego wzoru i przykładu.

W wyniku tego podziału powstają:

  • Ćwiartka 1 (lewa górna) – zawiera cele, potrzeby i zadania, które przyniosą duży efekt, ale będzie trzeba włożyć w ich wykonanie dużo energii i wysiłku.
  • Ćwiartka 2 (prawa gówna) – zawiera cele, które przyniosą duży efekt przy niewielkim wkładzie i wysiłku.
  • Ćwiartka 3 (prawa dolna) – zawiera cele o małym efekcie i małym wkładzie pracy.
  • Ćwiartka 4 (lewa dolna) – zawiera cele o niewielkim efekcie ale dużym koniecznym wkładzie pracy.

KROK 8. Popatrz na ćwiartki i listę swoich celów. Zastanów się, które z nich chcesz realizować w pierwszej kolejności. Weź pod uwagę to, że ze względów motywujących do działania i tych, które powinieneś potraktować priorytetowo są te z ćwiartki 2 – czyli te przynoszące duży efekt a realizowane małym nakładem pracy, energii.

 

Pytania i odpowiedzi: Szukasz porady dotyczącej tego narzędzia – napisz:

Michał Okrasa – Coach, Trener, Doradca zawodowy – michal.okrasa@umed.lodz.pl

Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica