Formularz aplikacyjny


Wybrano poniższą ofertę

Nazwa pracodawcy / firmy pośredniczącej:
firma farmaceutyczna
Stanowisko:
TECHNOLOG-ANALITYK W ZESPOLE BADAWCZO ROZWOJOWYM
Rodzaj oferty:
Praca
Numer oferty:
2018/09/007
Kraj zatrudnienia / Województwo / Miasto:
/ łódzkie / Pabianice
Opis stanowiska:
W naszej firmie będziesz mógł:
opracowywać metody analityczne dla naszych produktów farmaceutycznych, spożywczych i kosmetycznych,
sporządzać dokumentację w zakresie analitycznym do odpowiednich Urzędów Rejestracji,
opracowywać raporty walidacji,
wykonywać badania stabilności nowych produktów,
wykonywać bieżące analizy fizyko-chemiczne,
czynnie rozwiązywać problemy analityczne,
tworzyć sprawozdania z przeprowadzonych analiz i zestawienia z uzyskanych wyników,
współpracować z zewnętrznymi jednostkami badawczymi,
realizować własne pomysły,
pracować wśród doświadczonych profesjonalistów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.
Warunki współpracy:
Osobie zatrudnionej oferujemy:
ambitną i pełną wyzwań pracę w firmie nastawionej na rozwój,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje,
przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania:
Profil idealnego kandydata:
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, analityka medyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia lub pokrewne),
min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
dobra organizacja, wielozadaniowość i zaangażowanie w pracę,
umiejętność pracy pod presją czasu,
kreatywność, zdolność analitycznego myślenia, pomysłowość i inicjatywa,
nastawienie na ciągły rozwój i naukę,
umiejętność obsługi aparatury kontrolno–pomiarowej, znajomość obsługi HPLC, GC, spektrofotometru – mile widziana,
znajomość technik spektralnych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu walidacji metod analitycznych będzie dodatkowym atutem,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
dobra znajomość obsługi komputera,
dobra znajomość obsługi programu Excel,
prawo jazdy kategorii B.
Forma współpracy:
Umowa o pracę
Zarobki:
Informacje dodatkowe:
Prosimy o załączenie klauzul:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: hr@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: hr@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Treść klauzuli informacyjnej:

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100 e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (Aflofarm). Aflofarm powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email: daneosobowe@aflofarm.pl , tel: 42 20 68 489. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres 3 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. w celu obrony ewentualnych roszczeń do czasu upływu ich okresu przedawnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm.

Termin nadsyłania aplikacji:
2018-10-31
Wymagane dokumenty:
CV,
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)."

* - pola wymagane


*

*

*

*2018/09/007

         
          TECHNOLOG-ANALITYK W ZESPOLE BADAWCZO ROZWOJOWYM

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz potencjalnym pracodawcom. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym u potencjalnych pracodawców. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji u potencjalnych pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*zaznaczenie tej klauzuli jest obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załączniki:

CV *

  

Załącz kolejny plik

  

Inne dokumenty określone w ogłoszeniu o pracę


 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress