Formularz aplikacyjny


Wybrano poniższą ofertę

Nazwa pracodawcy / firmy pośredniczącej:
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Stanowisko:
Stażystka/Stażysta
Rodzaj oferty:
Staż
Numer oferty:
2018/02/012
Kraj zatrudnienia / Województwo / Miasto:
/ łódzkie / Łódź
Opis stanowiska:
PŁATNY STAŻ w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych
w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.zatrudnienie.inse.pl.
Oferujemy:
szkolenie;
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
stypendium stażowe.
Warunki współpracy:
Miejsce pracy: Łódź
Długość stażu: min. 3 miesiące
Wysokość stypendium: 1 850,00 zł/m-c

Zakres zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektów unijnych o tematyce społecznej.
Wspieranie pracowników Instytutu w bieżących zadaniach.
Prace administracyjno-biurowe.
Sporządzanie pism i dokumentów.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (ew. student ostatnich lat studiów),
umiejętność analitycznego myślenia,
łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.
Forma współpracy:
Inna
Zarobki:
1850 zł/m-c
Informacje dodatkowe:
Termin nadsyłania aplikacji:
2018-02-23
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacjny
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)."

* - pola wymagane


*

*

*

*2018/02/012

         
          Stażystka/Stażysta

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz potencjalnym pracodawcom. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym u potencjalnych pracodawców. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji u potencjalnych pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*zaznaczenie tej klauzuli jest obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załączniki:

CV *

  

Załącz kolejny plik

  

Inne dokumenty określone w ogłoszeniu o pracę


 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress