CV i co jeszcze???

Proces selekcji rozpoczyna się po złożeniu ofert przez kandydatów i zakończeniu fazy rekrutacji. Selekcja jest etapem oceny kandydatów w oparciu o charakterystykę osobową, przy wykorzystaniu informacji o kandydatach, uzyskanych dzięki zastosowaniu rożnych narzędzi i metod diagnostycznych. Techniki, które stosują firmy, aby wyłowić najlepszych pracowników, zależą od wielu czynników, a przede wszystkim od rodzaju firmy, jej wielkości, stopnia sformalizowania, kultury przedsiębiorstwa, środków przeznaczonych na rekrutacje, a także od profilu stanowiska, na jakie poszukiwany jest kandydat. Inaczej wygląda taka procedura w kilkuosobowej firmie, a inaczej w dużych koncernach, niemniej jednak pewne kroki i zastosowane metody są podobne. Część technik tj. Assessment Centre, techniki symulacyjne, testy psychologiczne i testy wiedzy, zostały już wymienione w poprzednich artykułach. Należy jednak jeszcze ująć szeroko rozumianą analizę życiorysu oraz dodatkowych ankiet biograficznych.

Jakie zatem dokumenty mogą być dodatkowo wymagane od potencjalnego kandydata?

 

Obowiązkowe dokumenty aplikacyjne.

CV i list motywacyjny, są pierwszą wizytówką kandydata, która podlega szczegółowej analizie. Analiza ta jest wstępnym etapem weryfikacji osób, ubiegających się o pracę pod względem ich adekwatności do wymagań formalnych, stawianych w ofercie i służy przede   wszystkim selekcji kandydatów zwłaszcza wtedy, gdy zgłoszeń jest bardzo dużo. Etap ten pomaga odrzucić osoby niespełniające najważniejszych wymagań.

Celem analizy życiorysu jest przede wszystkim zapoznanie się z doświadczeniem zawodowym kandydatów oraz wnioskowanie o potencjalnych kwalifikacjach i możliwościach, a także oszacowanie ogólnego zaangażowania w życie zawodowe, ambicji, konsekwencji w realizacji kariery zawodowej przez kandydatów. Dokonuje się tego analizując przebieg kariery kandydata, porównując kolejne zajmowane przez niego stanowiska i miejsca zatrudnienia oraz towarzyszące im szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje. Większość wniosków, które na tej podstawie zostanie wysnutych, wymaga jednak weryfikacji w dalszym postępowaniu.

 

Dodatkowo formularze aplikacyjne.

Podobny cel selekcyjny stawia się specjalnie przygotowanym na potrzeby firmy formularzom aplikacyjnym, które ubiegający się o pracę wypełniają zamiast przesyłania CV. Pracodawcy wprowadzają formularze, aby wystandaryzować składane przez kandydatów dokumenty, co pozwala na uzyskanie przejrzystych i opracowanych wg jednolitego wzoru informacji o kandydatach, ułatwiając ich porównanie pod względem najistotniejszych cech na danym stanowisku.

 

Możesz spodziewać się ankiety biograficznej.

Kolejną metodą analizy życiorysu kandydatów są ankiety biograficzne, opracowywane przez osoby rekrutujące. U podstaw konstrukcji takich ankiet stoi założenie, że osoby o podobnych doświadczeniach będą podobnie reagowały na nowe sytuacje. Ankiety mają postać kwestionariuszy z pytaniami zamkniętymi, które dotyczą doświadczeń zawodowych i pozazawodowych, osiągnięć i problemów kandydatów. Mają one na celu wyselekcjonowanie z grupy takich osób ubiegających się o pracę, które mają podobne doświadczenia do osób dobrze sprawdzających się na swoich stanowiskach. Ponieważ tego typu ankiety powalają na uzyskanie wyniku liczbowego, na ich podstawie można bardzo łatwo porównać kandydatów. Mogą być one także używane do jakościowej analizy doświadczeń kandydatów, podobnie jak omawiane wyżej formularze przebiegu kariery zawodowej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji? Wypełnij formularz zgłoszeniowy http://abk.umed.pl/studenci/doradztwo-zawodowe/.

 

Źródło:

Andreson N. i Cunningham-Snell N. (2003), Selekcja pracownikow. W Chmiel N. (red.) Psychologia pracy i organizacji. GWP

Bukowska B. (2006). Od czego zależy trafność oceny potencjału zawodowego kandydata?

Czarnota-Bojarsla J. (1999). Selekcja zawodowa – przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 „ Selekcja i rekrutacja – Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji” -Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

http://www.centrumwiedzy.edu.pl/

Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica