Bezpieczeństwo informacji

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

na podstawie art. 13 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zwany dalej Uczelnią) z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 2725211 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl.
  3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z przeprowadzeniem ankiet badawczych dotyczących karier zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz przekazaniem Państwu aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, kursach i konferencjach, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty działające na zlecenie administratora danych t.j. podmioty realizujące usługi IT na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie obsługi systemów informatycznych.
  5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres: 6 lat.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie, wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przesłane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) zawierać muszą następujące klauzule:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Akademickie Biuro Karier) moich danych osobowych, zawartych w przesłanym CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji do pracy u potencjalnych pracodawców oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

„Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.”

Prosimy także o dołączenie dobrowolnej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aktualnych ofert pracy, praktyk, staży oraz informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).”

Podziel się
Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica