Bezpieczeństwo informacji

Administratorem podanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią”. Dane osobowe będą przetwarzane przez Akademickie Biuro Karier wyłącznie w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców, archiwizacją i wykorzystywaniem dokumentów zawierających dane osobowe w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

Przesłane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) zawierać muszą następujące klauzule:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Akademickie Biuro Karier) moich danych osobowych, zawartych w przesłanym CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji do pracy u potencjalnych pracodawców oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

„Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.”

Prosimy także o dołączenie dobrowolnej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aktualnych ofert pracy, praktyk, staży oraz informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).”

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress