03/07
2020

Arterterapia

Człowiek z natury jest twórczy. Już od małego wykazujemy ogromną kreatywność na każdym pułapie naszego istnienia. Jednak na którymś poziomie ta nasza naturalna predyspozycja do kreacji twórczej jest stopniowo tłumiona, aż w końcu prowadzi nas do zamknięcia w pudełku sztywnych schematów myślenia i działania. Wyrastamy w przekonaniu, że kreatywność nie jest nam potrzebna, że nie ma dla nas praktycznego zastosowania. Jednak jej wartość jest większa niż nam się wydaje. Sztuka nie tylko wzbogaca nasze życie, otwiera nasz umysł i pobudza naszą kreatywność ale ma też ogromne działanie terapeutyczne i tą właśnie jej cechę wykorzystuje arterterapia.

Czym jest arterterapia?

Arterterapia to inaczej terapia przez sztukę. Jest uznawana za jedną z form psychoterapii, opiera swoje działania na procesie tworzenia. Jedną z wielu technik arteterapii jest terapia, oparta na twórczości plastycznej. Wykorzystywane są w niej sztuki plastyczne takie jak m.in. rysunek, malarstwo, rzeźba. Szczególnym narzędziem wykorzystywanym na którym opiera się ta forma terapii jest rysunek który stanowi największe źródło przekazu na temat życia wewnętrznego jego twórcy, jego myśli, pragnień, uczuć czy wyznawanych wartości. Z tego właśnie względu rysunek jest traktowane jako główne narzędzie diagnostyczne oraz środek terapeutyczny. Poprzez twórczość możliwe jest wyzwolenie się utrwalonych zachowań, zrekompensowanie braków, zrealizowanie zamierzeń, które nie miały okazji spełnić się w rzeczywistości. Informacja jaką autor przekazuje przez swoją twórczość może być bezcenna w procesie terapeutycznym. Otwiera świat wewnętrzny autora na świat zewnętrzny, manifestując jego wewnętrzne przeżycia. Arterterapia jest szczególnie polecana pacjentom z zaburzeniami lękowymi, depresją, nerwicą, uzależnieniem, osobom po doświadczeniu traumy lub mającymi probmemy z komunikacją werbalną. Wykorzystywana jest również w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami przewlekle chorymi. Coraz popularniejsza staje się również arterterapia dzecięca. Terapia prowadzona jest w formie induwidualnej lub grupowej. Żeby uczestniczyć w zajęciach nie trzeba być artystą, ważny jest tutaj sam proces tworzenia, a nie posiadane zdolności artystyczne.

Funkcje arterterapii

Arterterapia pełni trzy podstawowe funkcje: rekreacyjną, edukacyjną oraz korekcyjną. Funkcja rekreacyjna polega na stworzeniu takich warunków uczestnikowi terapii aby stworzyć mu możliwość wypoczynku oraz nabierania sił do przezwyciężania swoich problemów życiowych. Funkcja edukacyjna ma za zadanie dostarczyć uczestnikowi dodatkowej wiedzy, która może polepszyć jego funkcjonowanie i postrzeganie otaczającej rzeczywistości oraz  znaleźć rozwiązanie istotnych dla niego problemów. Funkcja korekcyjna ma na celu przekształcanie szkodliwych mechanizmów myślenia, którymi kieruje się uczestnik na bardziej wartościowe, które np. zmiana podejścia wobec napotykanych trudności w sferze osobistej. Dodatkowo arterterapia pełni funkcję socjalizacyjną poprzez dążenie do kształtowania systemu wartości, postaw oraz umiejętności społecznych . Arterterapia jest również uznawana za technikę relaksacyjną, dzięki niej człowiek odkrywa w sobie potencjał twórczy.

Jakie pozytywne skutki przynosi arterterapia?

Terapia przez sztukę otwiera głęboko zakorzenione w nas blokady emocjonalne czy leki. Ekspresja artystyczna pomaga na oczyszczenie się z napięć, z emocjonalnych toksyn, nagromadzonych w naszym organizmie. Dzięki arterterapii i spontanicznej ekspresji artystycznej poprzez sztukę docieramy do podłoża naszych problemów, a to z kolei poprzez proces terapeutyczny prowadzi do uświadomienia sobie sedna problemu i wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym życiu i samorealizacji.

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvRbzaMuVoJywPaIHLVvNyw

https://www.youtube.com/channel/UCvRbzaMuVoJywPaIHLVvNyw

Źródła:

https://arteterapia.pl/

Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica