Badanie losów absolwentów

Jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny już od 2010 roku. Problematyka obejmuje proces kształcenia, motywy wyboru kierunku i Uczelni, poszukiwania pierwszej pracy oraz uwarunkowania podjęcia lub niepodjęcia pracy zawodowej (lub innej) przez absolwentów.

Zasadniczym celem jest dostarczenie Władzom Uczelni informacji o poziomie i efektywności kształcenia z perspektywy absolwenta. Dodatkowe cele obejmują ocenę zdobytych kwalifikacji i umiejętności oraz stopnia satysfakcji absolwentów z decyzji o rozpoczęciu studiów.

Badanie jest przeprowadzane cyklicznie- po roku, trzech i pięciu latach od ukończenia kształcenia za pomocą anonimowej ankiety. Ma ono charakter wyczerpujący, co oznacza, że wszyscy studenci w momencie opuszczania Uczelni są zobligowani wpisem w karcie obiegowej na wyrażenie lub nie zgody na otrzymanie ankiety w formularzu, który jest dostępny TUTAJ.

Z ostatniego Badania Losów Zawodowych Absolwentów wynika, że:

  1. 92,7% absolwentów w momencie przeprowadzenia badania, tj. po roku, miało pracę;
  2. 70,47% badanych znalazło pracę w okresie miesiąca od rozpoczęcia poszukiwań; 22,84% w ciągu trzech miesięcy; 4,72% poszukiwało pracy przez pół roku, a jedynie 1,97% respondentów zajęło to więcej niż sześć miesięcy;
  3. 82,39% badanych świadczy pracę zgodną z wykształceniem, a 88,36% zgodną z zainteresowaniami;
  4. Wykonywana przez 73,9% respondentów praca jest związana z szeroko rozumianą branżą medyczną i farmaceutyczną;
  5. Dla 85,39% ankietowanych wykonywana praca jest satysfakcjonująca.
Podziel się
Praca Gowork.pl Kariera UMED Employear Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy Kariera-UMED InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica