Coaching kariery

Kreuj karierę i biznes. Zapraszamy do udziału w certyfikowanymi coachami. Spotkania mogą dotyczyć m.in.:

 1. Coaching kariery
  1. work-life balance
  2. life coaching
  3. planowanie ścieżki zawodowej
  4. wyznaczanie celu zawodowego
 1. Bussines coaching
  1. badanie predyspozycji do bycia przedsiębiorcą
  2. formy organizacyjno – prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
  3. inicjowania pomysłu na biznes
  4. procedura zakładania jednoosobowej działalności i form dofinansowania

 

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane


*

Tematy doradztwa dla studentów
Przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (symulacja rozmowy),
Przeprowadzenia testów predyspozycji zawodowych,
Wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego,
Doradztwa ds. przedsiębiorczości
Inny
Coaching kariery dla absolwentów
Coaching kariery
Work-life balance coaching
Bussines coaching
Inny

CV

List motywacyjny

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach udostępnionych w związku z prowadzonymi konsultacjami w ramach doradztwa zawodowego jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 - 419 Łódź), zwany dalej "Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia konsultacji w ramach doradztwa zawodowego. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w prowadzonych przez Akademickie Biuro Karier konsultacjach /w ramach doradztwa zawodowego. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach udostępnionych w związku z konsultacjami w ramach doradztwa zawodowego, prowadzonymi przez Akademickie Biuro Karier bezpośrednio lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).