Realizowane projekty

logotypy unijne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje projekty dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Harmonogramy wsparcia: https://drive.google.com/drive/folders/1yJghkRu49C5JHtcmP8VKSOnZHfaMGMK3?usp=sharing

W Strefie Obsługi Studenta na pl. gen. Hallera 1 znajduje się Biuro Projektów następujących programów:

„Studia z POWERem – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia”

plakatB1-v2d-2

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunku Zdrowie publiczne oraz kierunku Fizjoterapia poprzez stworzenie zintegrowanych Wydziałowych systemów rozwoju kompetencji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rzecz kompleksowego wsparcia 315 studentów. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017-30.09.2019.

W ramach projektu studenci skorzystają z poniższych form wsparcia:
1. Realizacja certyfikowanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji oraz warsztatów kształcących kompetencje
2. dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane wspólnie z pracodawcami
3. realizacja wizyt studyjnych w firmach

 

Zakładane efekty projektu:

  1. podniesienie kompetencji 292 uczestników projektu
  2. min. 40% odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem, będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia

Wartość projektu: 872 253,75 zł zł
Dofinansowanie projektu z UE: 846 086,13 zł

 

„ABK for UMED – Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

plakat v1

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 600 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wzrost kompetencji/kwalifikacji doradców zawodowych ABK UM. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2017-30.09.2020.

Projekt zakłada:
• rozwój ABK poprzez zatrudnienie i podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych poprzez udział w dofinansowanych szkoleniach
• realizację indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów, uwzględniającego diagnozę kompetencji zawodowych
• realizację szkoleń kompetencyjnych i przedsiębiorczych we współpracy Akademickiego Biura Karier i urzędów pracy, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców

Zakładane efekty projektu:

  1. podniesienie kompetencji 540 uczestników projektu i 4 doradców zawodowych
  2. min. 60% odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem, podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia

Wartość projektu: 915 327,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
887 867,77 zł.

 

„Studiujesz – Pracujesz 2! – Program wysokiej jakości staży zawodowych dla studentów Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji co najmniej  300 studentów (209K/91M) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznym tj.:

 – Ratownictwo medyczne – 99 os.

 – Zdrowie publiczne- 44 os.

 – Dietetyka – 47 os.

 – Fizjoterapia – 110 os.

Okres realizacji projektu: 01-01-2018 do 31-12-2019

Zakładane efekty projektu:
 – 300 studentów podniesie kompetencje w ramach działań wspartych z EFS
– 5 wdrożonych Wydziałowych Programów Stażowych
– 126 osób nawiąże współpracę z potencjalnymi pracodawcami lub podejmie kształcenie

Wartość projektu: 4 061 196,25 zł
Dofina
nsowanie projektu z UE: 3 939 360,36 zł

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Studiujesz – Pracujesz! – Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy. „

Plakat Studiujesz-Pracujesz

Celem projektu było podniesienie kompetencji 120 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznym – dietetyka, zdrowie publiczne
i ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości krajowych i zagranicznych programów stażowych. Projekt realizowany jest w okresie 01. 05.2016-30.04.2018.

Zrealizowane efekty projektu:

1. 120 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni
wspartych z EFS

2. 12 osób, które podniosły kompetencje w ramach staży zagranicznych wspartych z EFS

Wartość projektu: 1 314 180,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 274 754,59 zł.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress