Projekt “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Opublikowane w Archiwum aktualności
Maj
23

STAZ_POWER_2017_WWW_editedPowiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń – grudzień 2017 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem
do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych – tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób o niskich kwalifikacjach (tj. Osób z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym lub niższym).

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress