Płatne praktyki w Parlamencie Europejskim

Opublikowane w Archiwum aktualności
Mar
18

CdlYcH-WoAAqb61Celem projektu jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Staże te obejmują:
–  opcję ogólną, otwartą dla wszystkich spełniających kryteria kandydatów;
– opcję dziennikarską: kandydaci muszą posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE;
– opcję „Nagroda im. Sacharowa”: celem tego programu staży jest pogłębienie wiedzy o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka, a także międzynarodowych standardów w tym zakresie; program adresowany jest do kandydatów zainteresowanych w szczególny sposób prawami człowieka.

Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych:
– muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
– muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;
– muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
– nie odbywali wcześniej płatnego stażu i nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Staże te są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie może podlegać przedłużeniu.

Terminy staży oraz składania podań:
– Terminy składania podań: od 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00 (Okres stażu: od 1 marca do 31 lipca)
– Terminy składania podań: od 15 marca do 15 maja do godz. 24.00 (Okres stażu: od 1 października do 28/29 lutego)

Rejestracja oraz dodatkowe elementy w tym miejscu

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress