Oferta warsztatów

Bez tytułu

Warsztaty organizowane przez ABK

Autoprezentacja (czas trwania 2h)
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z taktykami autoprezentacyjnymi, dowiedzą się czym są heurystyki. Uczestnicy zdobędą umiejętności warunkujące efektywną komunikację do celów autoprezentacyjnych. Będą mieli również możliwość uświadomienia sobie, w jakich sytuacjach stosujemy autoprezentację pozytywną i negatywną

Droga do celu (czas trwania 3h)
Kiedy mówimy o dążeniu do osiągnięcia swoich celów większość z nas skupia się tylko i wyłącznie na końcowym efekcie. Zapominamy o drodze, która może być trudna, wiązać się z wyzwaniami i wewnętrznymi wyborami ale może nas również cieszyć i wzbogacać. Sama droga może dać nam równie wiele jak osiągnięcie ostatecznego celu.

Ten warsztat to konfrontacją uczestnika z jego własnymi celami. Intencją spotkania jest danie uczestnikowi niezbędnej wiedzy do tego by samodzielnie identyfikować realne cele i wyposażyć w narzędzia do samodzielnego kształtowania rezultatów. Warsztat pobudzi również poczucie pewności siebie, zdecydowanie i determinację w dążeniu do wyznaczonego celu.

Komunikacja interpersonalna  (czas trwania 4-8h)
Będąc człowiekiem, „skazani” jesteśmy na porozumiewanie się z innymi. Zarówno bezpośrednio (face to face) jak i poprzez media (interface to interface). W czasie warsztatów uczestnicy poznają bariery komunikacyjne, nauczą się, w jaki sposób usprawnić proces komunikowania się. Zostaną omówione zagadnienia takie jak komunikacja jedno i dwustronna, mowa werbalna i pozawerbalna. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą umiejętności aktywnego słuchania i technik ułatwiających komunikacje międzyludzką

Planowanie i zarządzanie czasem (czas trwania 2 h)
Warsztat, którego głównym celem jest dostarczyć wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania czasem, stawiania celów i realizacji zamierzonych zadań. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z cechami dobrze postawionego celu (technika SMART) oraz z wiedzą dotyczącą efektywnego planowania realizacji celów (technika  Eisenhowera, szczegółowe reguły planowania). Zapoznają się również z filozofią skutecznego zarządzania czasem.

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne  (czas trwania 2-8h)
To poprzez  dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny)odbywa się pierwszy kontakt z pracodawcą. Wszystkie informacje, które w nich zamieścimy, stają się naszą wizytówką dla przyszłego szefa, dlatego ważne jest, by zawierały jak najwięcej wiadomości o nas. Doradca zawodowy podczas spotkania omówi wygląd CV, zasady pisania aplikacji oraz zwróci uwagę na liczne błędy popełniane przy tworzeniu tego typu dokumentów. Uczestnicy przygotują również własne dokumenty aplikacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna  (czas trwania 2-3h)
Nie wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z rodzajami rozmów kwalifikacyjnych, pytaniami, jakie może zadać pracodawca, a także tymi, które kandydat możne zadać pracodawcy. Dodatkowo biorąc udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, dowiedzą się, jak poprawnie się zaprezentować przed rekruterem.

Planowanie i zarządzanie czasem (czas trwania 2 h)
Warsztat, którego głównym celem jest dostarczyć wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania czasem, stawiania celów i realizacji zamierzonych zadań. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z cechami dobrze postawionego celu (technika SMART) oraz z wiedzą dotyczącą efektywnego planowania realizacji celów (technika  Eisenhowera, szczegółowe reguły planowania). Zapoznają się również z filozofią skutecznego zarządzania czasem.

Warsztat kreatywności (czas trwania 2h)
Zapraszamy na wycieczkę w poszukiwaniu swojego „twórczego JA”!
Pogłówkujemy nad nowatorskimi analogiami, podobieństwami między rzeczami oraz nietypowymi zastosowaniami. Na własne oczy przekonamy się, czy damy się zwieść złudzeniom wzrokowym. Dopuszczalny bagaż do zabrania to wiara we własne pokłady kreatywności oraz dobry humor!

Wartości jako klucz do poznania samego siebie
Warsztat o wartościach to spotkanie, na którym poznasz samego siebie. To, co istotne; To, czym się kierujesz i To, do czego dążysz. Wyznawane przez Ciebie wartości to kompas, który wiedzie Cię do życiowego celu. Od Miłości, Rodziny do Wolności i Tolerancji – to tylko nieliczne hasła warsztatu, którego celem jest autorefleksja i pogłębienie świadomości swojego wnętrza.

Warsztat efektywnego budowania współpracy
Współpraca to podstawa pracy w grupie, tak często cenionej przez pracodawcę. Czy pracy w zespole można się nauczyć? Jak działać, aby grupa odniosła sukces i nie zatraciła przy tym cech indywidualnych członków grupy? To pytania, na które poszukamy wspólnie odpowiedzi na zajęciach, gdzie grupa uczestników zostanie wprowadzona w różnego rodzaju sytuacje pozwalające zrozumieć istotę współpracy w zespole. Omówione zostaną czynniki sprzyjające i blokujące współpracę, oraz role poszczególnych osób w procesie grupowym. Ważnym elementem warsztatu będą zadania opierające się na haśle: „w grupie siła”.

Warsztaty integracyjne
Warsztat, którego głównym celem jest zapoznanie się członków zespołu. Spotkanie kierowane do studentów rozpoczynających studia na UM oraz organizacji studenckich, które zaczynają wspólną pracę w nowo powstałych zespołach. W trakcie warsztatu realizowane są zadania przyśpieszające nawiązanie wzajemnych relacji oraz pomagające zaaklimatyzować się w nowym dla siebie zespole. Ćwiczenia przewidziane na warsztacie mają stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i pokazać, że każdy człowiek potrzebuje czasu aby przystosować się do nowych osób i otoczenia.

Zarządzanie stresem (czas trwania 2h)
2-godzinny warsztat, którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z metodami skutecznego reagowania w sytuacjach stresowych.
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z pojęciem stresu: różnicami między eustresem a dystresem i ich znaczeniem dla funkcjonowania człowieka. Dowiadują się również o różnicach indywidualnych w odporności na stres i metodach jego zwalczania. Dodatkowym elementem warsztatu będą ćwiczenia różnych technik radzenia sobie ze stresem (m.in techniki oddechowe, wizualizacje) oraz poznanie strategii PWU.

 Udział w każdym warsztacie musi być poprzedzony wypełnieniem zgłoszenia

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress