Formularz do OBIEGÓWKI

Akademickie Biuro Karier od 2010 r. cyklicznie prowadzi monitoring losów Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W związku z prowadzonym  monitoringiem oraz wynikającym z powyższego obowiązkiem podbijania tzw. kart obiegowych, prosimy o zgłaszanie się do naszego biura absolwentów z wypełnionym formularzem. Formularz dołączony jest do karty obiegowej wydawanej przez dziekanat. Można go także wypełnić na miejscu w Biurze Karier (pl. Hallera 1, bud. I, parter, Strefa Obsługi Studenta) lub wydrukować z pliku OŚWIADCZENIE – FORMULARZ ZGODY

Informacje o badaniu:

Badanie losów absolwentowBadanie ma na celu wskazanie mocnych i słabych stron oferty dydaktycznej UM oraz uwarunkowań podjęcia lub niepodjęcia zatrudnienia przez Absolwentów Uczelni. Dodatkowo monitoring obejmuje ocenę poziomu zdobytych podczas kształcenia kwalifikacji i umiejętności oraz ocenę satysfakcji Absolwentów z decyzji o podjęciu nauki w UM.

Wymierne efekty monitoringu karier zawodowych to podniesienie jakości kształcenia w Uczelni, dostosowanie programów studiów do wymagań rynku pracy i zwiększenie konkurencyjności UM w Łodzi na rynku edukacyjnym. Odbiorcami wyników badań są przede wszystkim Władze Uczelni, pracodawcy i kandydaci na studia.

W badaniu wykorzystuje się anonimową ankietę internetową. Kwestionariusz zamieszczony jest na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier UM (do którego link absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji w Uczelni). Monitoring prowadzony jest po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od daty ukończenia studiów (zgodnie z zapisem art. 13a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 18.03.2011 r.).

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress