Formularz aplikacyjny


Wybrano poniższą ofertę

Nazwa pracodawcy / firmy pośredniczącej:
firma farmaceutyczna
Stanowisko:
MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Rodzaj oferty:
Praca
Numer oferty:
2018/09/005
Kraj zatrudnienia / Województwo / Miasto:
/ łódzkie / Pabianice
Opis stanowiska:
W naszej firmie będziesz mógł:

uczestniczyć w tworzeniu standardów oraz doskonalić obowiązujący system jakości
sprawdzać i zatwierdzać dokumentację jakościową zgodnie z przyjętym systemem
współuczestniczyć w procesie Kontroli Zmian
wspierać zespoły projektowe w realizacji zadań zgodnie z ustaloną strategią i harmonogramem
nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze
współuczestniczyć w przygotowaniu i sprawdzaniu Analiz Ryzyka
przeprowadzać kontrolę obszarów wytwarzania, opracowywać raporty oraz śledzić status wdrażania działań naprawczych
przeprowadzać szkolenia wewnętrzne z zakresu zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
współuczestniczyć w procesie wyjaśniania przyczyn reklamacji, odchyleń, zdarzeń jakościowych
uczestniczyć w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki współpracy:
Oferujemy:
umowę o pracę
stałe godziny pracy
kartę sportową
opiekę medyczną
świadczenia ZFŚS
przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania:
Profil idealnego kandydata:

wykształcenie wyższe ( farmacja, chemia, technologia chemiczna)
znajomość języka angielskiego (płynna komunikacja i przygotowywanie dokumentacji - poziom B1, B2 i wyższy)
praktycznej znajomości narzędzi jakościowych oraz metod rozwiązywania problemów i oceny ryzyka (FMEA, 5WHY, ISIKAWA)
znajomość systemów jakości: GMP, GLP, ISO oraz zasad GLP;
dobra znajomość pakietu MS Office
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
dobra organizacja, silne zaangażowanie w pracę
umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
umiejętności podejmowania decyzji
umiejętność pracy pod presją czasu
dodatkowym atutem będzie:
znajomość prawa farmaceutycznego oraz systemów zarządzania jakością w firmie farmaceutycznej,
posiadanie certyfikatów lub doświadczenie audytora wewnętrznego, zewnętrznego oraz szkolenia z zakresu systemów zarządzania.

Forma współpracy:
Umowa o pracę
Zarobki:
Informacje dodatkowe:
Prosimy o załączenie klauzul:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: hr@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: hr@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Treść klauzuli informacyjnej:

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100 e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (Aflofarm). Aflofarm powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email: daneosobowe@aflofarm.pl , tel: 42 20 68 489. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres 3 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. w celu obrony ewentualnych roszczeń do czasu upływu ich okresu przedawnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm.

Termin nadsyłania aplikacji:
2018-10-31
Wymagane dokumenty:
CV,
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)."

* - pola wymagane


*

*

*

*2018/09/005

         
          MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz potencjalnym pracodawcom. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym u potencjalnych pracodawców. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji u potencjalnych pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*zaznaczenie tej klauzuli jest obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załączniki:

CV *

  

Załącz kolejny plik

  

Inne dokumenty określone w ogłoszeniu o pracę


 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress