Formularz aplikacyjny


Wybrano poniższą ofertę

Nazwa pracodawcy / firmy pośredniczącej:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Jana Pawła II 68
Stanowisko:
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / KIEROWCÓW RATOWNIKÓW
Rodzaj oferty:
Praca
Numer oferty:
2018/04/011
Kraj zatrudnienia / Województwo / Miasto:
/ łódzkie / Łódź
Opis stanowiska:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Warunki współpracy:
1.
ukończona policealna szkoła średnia i uzyskany dyplom ratownika medycznego;
2.
ukończona szkoła wyższa lub wyższa szkoła zawodowa na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizująca w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny i uzyskany tytuł licencjata.
Wymagania:
- osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- sumienność i umiejętności interpersonalne, dyspozycyjność.
Forma współpracy:
Umowa o pracę
Zarobki:
Informacje dodatkowe:
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli: “Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice.”
Termin nadsyłania aplikacji:
2018-05-31
Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)."

* - pola wymagane


*

*

*

*2018/04/011

         
          RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / KIEROWCÓW RATOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz potencjalnym pracodawcom. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym u potencjalnych pracodawców. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji u potencjalnych pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*zaznaczenie tej klauzuli jest obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załączniki:

CV *

  

Załącz kolejny plik

  

Inne dokumenty określone w ogłoszeniu o pracę


 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress