Działania ABK

1. Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów,
a w szczególności:

a. pozyskiwanie i klasyfikowanie ofert pracy,
b. dostarczanie informacji o rynku pracy i o potencjalnych pracodawcach,
c. dostarczanie informacji o targach pracy i spotkaniach z pracodawcami,
d. prowadzenie baz danych klientów ABK,
e. utrzymywanie i pozyskiwanie nowych kontaktów z firmami i instytucjami, celem promowania absolwentów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
f. udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,

 

2. Działalność skierowana na podnoszenie kwalifikacji studentów i absolwentów,
a w szczególności:

a. dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
b. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności psychospołeczne,
c. dostarczanie informacji o praktykach i stażach,
d. udzielanie pomocy przez doradcę zawodowego w obszarze własnego rozwoju, kariery i pracy,

 

3. Działalność skierowana na podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy,
a w szczególności:

a. prowadzenie doradztwa zawodowego,
b. informowanie studentów i absolwentów o metodach aktywnego poruszania się po rynku pracy,
c. badanie losów absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu uzyskania informacji mających wpływ na dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

 

 

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress