„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi”

Opublikowane w Archiwum aktualności
Wrz
11

plakat_działalnośćPowiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)”, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  jest skierowany wyłącznie do osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne, które spełniają poniższe warunki:

  • mają ustalony I lub II profil pomocy;
  • w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych tzw. młodzież NEET;
  • w przypadku osób młodych do 25 roku życia, które zarejestrowały się jako bezrobotne w bieżącym roku, wsparcie w ramach projektu musi zostać udzielone w okresie 4 m-cy od daty rejestracji.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dwóch grup priorytetowych:

–           osób niepełnosprawnych,

–           osób długotrwale bezrobotnych – osoby pozostające bez pracy, świadczące gotowość do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez okres ponad 6 m-cy bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu (dotyczy osób do 25 roku życia) lub 12 m-cy bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu (dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku przy ul. Milionowej 91, pok. 134, gdzie można zweryfikować wniosek pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie złożyć w Punkcie Kancelaryjnym na parterze w godzinach pracy Urzędu. W załączeniu przekazujemy również plakat informacyjny.

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress